Mietitkö miten myynti ja markkinointi toimisivat paremmin yhdessä ja miten saatte tuettua asiakkaan ostomatkaa koko organisaatiossanne? Miten jäsennät myyntiä ja markkinointia niin, että asiakkaanne matka on parhaalla mahdollisella tavalla hallussa? Miten rakennat ajatusjohtajuudesta, sisältömarkkinoinnista ja social sellingistä voittoisan kokonaisuuden?  

Tässä oppaassa haluamme nivoa yhteen ajatusjohtajuuden, sisältömarkkinoinnin ja social sellingin mekanismeja järkeväksi kokonaisuudeksi asiakkaanne matkalle.   

OPAS ON UUDISTETTU LOPPUVUODESTA 2019!

 

Katri_Tanni-1080x1080

Katri Tanni

pääkonsultti

"Oppaan avulla ymmärrät miten liität modernin markkinoinnin ja myynnin mekanismeja yhteen ja tuet parhaalla mahdollisella tavalla asiakkaanne matkaa."

"But at the end of the day, having a rock-solid content marketing program will be well worth it. According to Forrester, thought leadership content has a greater impact of ideas on prospects than all other forms of content marketing." 

[fa icon="quote-right"]